ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Νέα Προϊόντα με το Συλλογικό Σήμα του ΣΕΠΗΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Νέα Προϊόντα με το Συλλογικό Σήμα του ΣΕΠΗΥ

Μάιος 2023 Όλο και περισσότερα προϊόντα που φέρουν το Συλλογικό Σήμα του ΣΕΠΗΥ κυκλοφορούν πλέον στην αγορά. Σε  ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου εισαγόμενα προϊόντα φέρουν ελληνική υπογραφή χωρίς όμως να