ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η Διοίκηση και τα μέλη του Συνδέσμου Σ.Ε.Π.Η.Υ. στηρίζουν με τις δράσεις τους:
  • Την Ελληνική παραγωγή.
  • Την υποκατάσταση εισαγωγών με Ελληνικής παραγωγής προϊόντα.
  • Τα Ελληνικά χέρια και μυαλά του κλάδου.
  • Tην ανάσχεση της φυγής ελληνικών μυαλών και χεριών στο εξωτερικό (φαινόμενο brain drain) με την ενδυνάμωση της Ελληνικής παραγωγής του κλάδου.
  • Την ενδυνάμωση του ελέγχου για την ποιότητα στην αγορά.
  • Την εξάλειψη του φαινομένου κυκλοφορίας μη πιστοποιημένων και επικίνδυνων προϊόντων του κλάδου από την αγορά.
  • Την παραγωγική και εξαγωγική οικονομία.
  • Την δημιουργία τάσης – προτίμησης του καταναλωτικού κοινού προς τα προϊόντα ελληνικής παραγωγής.
  • Την καλλιέργεια κουλτούρας - προώθησης του ελληνικού brand name από τους παραγωγούς, εμπόρους, καταναλωτές.
  • Τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Ελλάδα και φορολογούνται στην Ελλάδα.